Generalforsamling 2017

Generalforsamling og Foredrag – “Ledelse med hjernen og hjertet” med CEO for Isabella Group, Lars Bilde

 

Arrangementet afholdes på Randbøldal Camping, Dalen 9, 7183 Randbøldal

tirsdag den 28. februar 2017

Kl. 18.00 Vi mødes på Randbøldal Camping, hvor vi begynder med at høre lidt om stedet, hvorefter vi spiser (tilmelding nødvendig, se nedenfor). Herefter holder Lars Bilde sit foredrag om ”Ledelse med hjernen og hjertet”.

Kl. 20.15 Generalforsamling i AKTIVerhverv.

Vi er stolte af at kunne præsentere Lars Bilde, der netop er kåret til årets Vejle-ambassadør af MeetingVejle. Han er kåret for sit bidrag til at tiltrække EY´s regionskåring af Entrepreneur of the year til Vejle.

Pressen skriver :

”I rollen som ambassadør for Vejle har Lars Bilde på mange måder været et forbillede, der understreger ambassadørkorpsets værdi for byen og erhvervslivet. I begrundelsen for valget af årets ambassadør lægges der også vægt på, at han er en person som i sin fremtoning fremstår positiv, innovativ og har stor åbenhed og passion i forhold til hans omverden. En profil der er en Vejle-ambassadør værdig.”

Lars Bilde er CEO i den store Vejle-virksomhed Isabella Group. Han er opvokset i Vejle og bor her forsat, så han vil med lokale briller fortælle om, hvordan ledelse kan håndteres i denne omskiftelige tid.

Grib chancen for at høre dette fantastiske foredrag og få en hyggelig og sjov aften i selskab med dit store netværk i AKTIVerhverv.

Tilmelding til Leif Christensen på: vejle@menykaffe.dk senest tirsdag d. 21. februar 2017.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:
På valg:

• Martin H. Lund – modtager genvalg
• Svend Erik Andersen – modtager ikke genvalg
• Hardy Stagelund Nielsen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Heidi Normann Bech og Jan E. Nielsen som kandidater

7. Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Gunner Bendtsen, Svend Erik Andersen og Hardy Stagelund Nielsen.
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Kom og hør om hvad der skete i 2016 og om al det, der er i støbeskeen for det kommende år i AKTIVerhverv.

Gør din indflydelse gældende og kom med ideer og inputs til bestyrelsen om hvad DU synes, vi skal arbejde med.

Vel mødt – Martin H. Lund, formand for AKTIVerhverv